Välja stationer eller filer från favoritlistan

Tryck på FAVORITES CALL.

Favoritlistan visas.

Tryck på Skip-Left , Skip-Right eller shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja stationen eller filen du vill spela upp och tryck på ENTER.

Respektive funktion startar och uppspelningen börjar.

Tryck på 0 – 9, +10 för att välja filer registrerade i favoritlistan efter nummer.

För att gå mellan sparade stationer och filer under uppspelning

Tryck på Skip-Left , Skip-Right eller shirosankaku shirosankaku-Reverse .

Tillbaka upp