Spela upp Internet-radio

Internet-radio hänvisar till radiosändningar som sänds över Internet. Du kan ta emot Internet-radiostationer från hela världen.

Den här enheten är utrustad med följande funktioner för Internet-radio:

Stationer kan väljas efter genre eller region.

Du kan lyssna på Internet-radiostationer i MP3- eller WMA (Windows Media Audio)-format.

Dina favoritradiostationer kan registreras genom att gå till en exklusiv Internet-radiohemsida för Marantz via en webbläsare på en dator. Funktionen är till för enskilda användare och därför måste MAC- eller e-postadress anges.

Exklusiv hemsida: http://www.radiomarantz.com

Databastjänsten med Internet-radiotjänster kan utan förvarning stängas av eller på annat sätt göras ej tillgänglig.

Den här enhetens lista över Internet-radiostationer skapas med databastjänsten vTuner. Databastjänsten ger en lista som redigeras och skapas för den här enheten.

Specifikationer för spelbara radiostationstyper

Samplingsfrekvens

Överföringslängd

Filnamnsförlängning

WMA
(Windows Media Audio)

32/44,1/48 kHz

48 – 192 kbps

.wma

MP3
(MPEG-1 Audio Layer-3)

32/44,1/48 kHz

32 – 320 kbps

.mp3

MPEG-4 AAC

32/44,1/48 kHz

16 – 320 kbps

.aac/
.m4a/
.mp4

Tillbaka upp