Ansluta till en enhet som har utgångar för digitalt ljud

Använd den här anslutningen för inmatning av digitala ljudsignaler till den här enheten och konvertering av signalerna för uppspelning via enhetens D/A-konverterare. länk

OBSERVERA

Linjära PCM-signaler med en samplingsfrekvens på 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz eller 192 kHz kan matas in i den här enheten.

Använd inte andra signaler än PCM-signaler som t.ex. DTS och AAC. Det kan orsaka störningar och skada högtalarna.

Tillbaka upp