Avspelning

Grundläggande funktioner

Lyssna på Internet-radio

Spela upp filer som har lagrats på en dator eller NAS

Spotify Connect-funktionen

Favoritfunktion

Spela upp från en iPod

Spela upp från en USB-minnesenhet

AirPlay-funktionen

Fjärrspelningsfunktion

Webbkontrollfunktion

Använda som D/A-konverterare (USB-DAC)

Tillbaka upp