Förklaring av termer

AirPlay

AirPlay sänder (spelar upp) innehåll inspelat i iTunes eller på en iPhone/iPod touch till en kompatibel enhet via nätverket.

ALAC (Apple Lossless Audio Codec)

Detta är ett kodek till en förlustfri ljudkomprimeringsmetod som utvecklats av Apple Inc. Detta kodek används till iTunes, iPod eller iPhone. Data komprimeras till ca 60 - 70 % och kan expanderas till exakt samma okomprimerade data som originaldata.

App Store

App Store är en hemsida som säljer program till enheter som iPhone eller iPod Touch och drivs av Apple Inc.

DLNA

DLNA och DLNA CERTIFIED är varumärken och eller handelsnamn som tillhör Digital Living Network Alliance. Det kan hända att allt innehåll inte är kompatibelt med andra DLNA CERTIFIED™-produkter.

DSD (Direct-Stream Digital)

En inspelningsmetod för ljuddata. Det är det signalförhållande som används för att lagra ljudsignaler på en Super Audio CD och Δ-Σ-modulerat digitalt ljud. Den konfigureras som en vektor med enbitsvärden och en samplingshastighet på 2,8 MHz.

FLAC

FLAC står för Free lossless Audio Codec, och är ett förlustfritt ljudfilformat som är fritt. Förlustfritt betyder att ljudet komprimeras utan någon kvalitetsförlust.
FLAC-licensen är så som visas nedan.

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

iTunes

iTunes är namnet på den multimediaspelare som ges ut av Apple Inc.
iTunes är namnet på den multimediaspelare som ges ut av Apple Inc. Den tillåter hantering och uppspelning av multimediainnehåll som till exempel musik och film. iTunes stöder många vanliga format som AAC, WAV och MP3.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Det här är ett internationellt standardiserat komprimeringsschema för ljuddata, som bygger på videokomprimeringsstandarden “MPEG-1”. Datavolymen komprimeras till ungefär en elftedel av den ursprungliga storleken samtidigt som en ljudkvalitet motsvarande den på en musik-CD bibehålls.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Det här är namnen på standarder för digitalt komprimeringsformat som används för kodning av video och ljud. Videostandarderna omfattar bl.a. “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”. Ljudstandarderna omfattar bl.a. “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

vTuner

Detta är en gratis online-tjänst för Internet-radio. Besök vTuner-sajten nedan om du har frågor angående denna tjänst.

vTuner-webbsajt:

Denna produkt skyddas av vissa immateriell rättigheter som ägs av Nothing Else Matters Software och BridgeCo. Användning eller distribution av denna teknologi utanför denna produkt utan en licens från Nothing Else Matters Software och BridgeCo eller ett auktoriserat dotterbolag är förbjudet.

Windows Media Player Ver. 11

Denna Media Player distribueras gratis av Microsoft Corporation.
Den kan använda för att spela spellistor som skapats med Windows Media Player Ver.11 och även för att spela filer i formaten WMA, MP3 och WAV.

WMA (Windows Media Audio)

Detta är en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation.
WMA-data kan avkodas med Windows Media® Player.
För att koda WMA-filer, använd bara program som godkänts av Microsoft Corporation. Om du använder ett program som inte godkänts, kanske filen inte fungerar som den ska.

Samplingsfrekvens

Sampling innebär att en ljudvåg (analog signal) avläses med jämna mellanrum och att ljudvågens höjd anges vid varje avläsning i digitaliserat format (skapar en digital signal).
Antalet avläsningar som görs varje sekund kallas “samplingsfrekvens”. Ju större värde, desto närmare ligger det återgivna ljudet originalet.

Bithastighet

Detta är hur mycket som läses för 1 sekund av inspelat ljud/bild på skivan. Ett större tal medför bättre ljudkvalitet, men även en större filstorlek.

Tillbaka upp