D/A-konverterare

Specifikation och stödda filer

USB-DAC

Samplingsfrekvens

Överföringslängd

DSD (2-kanaler)

2,8/5,6 MHz

1 bitar

Linjärt PCM (2 kanaler)

32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz

16 / 24 bitar

OBSERVERA

Digitala ljudutsignaler stängs av under uppspelning av DSD-signaler samt linjära PCM-signaler med samplingsfrekvensen 32 kHz.

Koaxial/Optisk

Samplingsfrekvens

Överföringslängd

Linjärt PCM (2 kanaler)

32/44,1/48/64/88,2/96/176,4/192 kHz

16 / 24 bitar

Tillbaka upp