Menykarta

Mer information om menyfunktioner finns på följande sida.
Rekommenderade inställningar finns inställda som standardinställningar för enheten. Du kan anpassa den här enheten till ditt befintliga system och dina önskemål.

Inställningsobjekt

Detaljerade objekt

Betydelse

Sidan

Snabbkonfigurering

Anger nätverksinställningarna från ett guidefönster. Information om hur du gör finns i separat “Snabbstartsguide”.

Allmänt

Språk

Ställer in vilket språk som ska användas för menyn.

Auto-standby

Ställer in enhetens ström till standby när enheten inte används.

Inbyggd programvara

Ställ in kontroll av firmware-uppdateringar, uppdatering av firmware och visning av meddelanden om uppdatering och uppgradering.

 

Uppdatera

Uppdatera den här enhetens mjukvara.

Meddelande

Aktivera/inaktivera meddelanden om uppdatering, uppgradering och varningar.

Lägg till ny funktion

Visa nya funktioner som kan laddas ner till denna enhet och gör en uppgradering.

Nätverk

Nätverksinformation

Visar diverse information om nätverket.

Nätverkskontroll

Utför på/av-inställningarna för nätverksfunktionen i standbyläget.

Eget namn

Redigerar ett namn som visas på Internet.

Inställningar

Utför inställningar för trådansluten LAN-anslutning.

 

DHCP (På) eller DHCP (Av)

Ställer in DHCP-inställningar.

IP-adress∗

Ställer in IP-adress.

Nätmask∗

Ställer in delnätsmask.

Gateway∗

Ställer in gateway.

Primär DNS∗

Ställer in primär DNS.

Sekundär DNS∗

Ställer in sekundär DNS.

Proxy

Ställer in proxyinställningar.

Testa anslutning

Används för att kontrollera nätverksanslutningen.

Visas när “DHCP”-inställningen är “Av”.

Knappar på fjärrkontrollen som används för detta

Använda Menyerna

Tryck på SETUP när uppspelningen är stoppad.

Menyn visas på displayen.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja menyn där du anger eller använder inställningar och tryck sedan på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att ändra vald inställning.
Tryck på ENTER för att bekräfta inställningen.

Tryck på White-Arrow-Left för att gå tillbaka till den förra punkten.

Stäng menyn genom att trycka på SETUP medan menyn visas. Den vanliga displayen visas igen.

Tryck på TOP MENU för att återvända till början av menyn under användning.

Tillbaka upp