Spela upp från en iPod

Du kan använda USB-kabeln som följde med din iPod för att ansluta iPoden till enhetens USB-port och njuta av musik som lagrats på iPoden.

Mer information om vilka iPod-modeller som kan spelas upp på den här enheten finns i iPod/iPhone-modeller som stödslänk.

Knappar på fjärrkontrollen som används för detta

Tillbaka upp