Ange tecken

På den här enheten kan det namn som visas för Eget namn, sökning och skärmar ändras efter behag. Du kan även använda textsökning för Internet-radiostationer och musikfiler.

För att ange tecken kan du göra på ett av de två sätten nedan.

Metod

Beskrivning

Använda siffertangenterna

Använda fjärrkontrollen.

Flera tecken tilldelas en knapp och när du trycker på knappen ändras tecknet.

Använda piltangenterna

Använda fjärrkontrollen eller huvudenheten.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right och ENTER för att ange tecken.

Visning av inmatningsskärmen

Bracket Open Inmatning av Eget namn Bracket Close

Flower Mark Befintlig typ av inmatningstecken visas.

(Använd +10 för att byta teckentyp.)

a : Gemener

A : Versaler

1 : Siffror

Använda siffertangenterna

Visa skärmen för att mata in tecken.
Använd White-Arrow-Left   White-Arrow-Right för att flytta markören till den bokstav du vill ändra.
Tryck på +10 för att välja vilken teckentyp (versaler, gemener eller siffror) och tryck på 0 – 9 för att välja önskat tecken.

Tecknen som kan matas in visas nedan.

Upprepa steg 2 och 3 för att ändra namnet och registrera det genom att trycka på ENTER.

Använda piltangenterna

Visa skärmen för att mata in tecken.
Använd White-Arrow-Left   White-Arrow-Right för att flytta markören till den bokstav du vill ändra.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att byta tecken.

Tecknen som kan matas in visas nedan.

Tryck på CLEAR för att radera tecknet.

Tryck på Skip-Right för att infoga ett blanksteg.

Upprepa steg 2 och 3 för att ändra namnet och registrera det genom att trycka på ENTER.

Tillbaka upp