Webbkontrollfunktion

Du kan styra den här enheten från en webbkontrollskärm i en webbläsare.

Enheten och datorn måste vara rätt anslutna till nätverket för att webbkontrollfunktionen ska kunna användas. länk

Dina säkerhetsinställningar kan förhindra åtkomst till den här enheten från datorn. Ändra i så fall inställningarna i säkerhetsprogrammet.

Ändra inställningen “Nätverkskontroll” till “På”. länk
Kontrollera apparatens IP-adress med “Nätverksinformation”.
Starta webbläsaren.
Ange denna enhets IP-adress i webbläsarens adressfält.

Om IP-adressen för apparaten är till exempel “192.168.100.19” skriver du “http://192.168.100.19/”.

Ange IP-adressen.

Om du lägger till den här enhetens IP-adress som ett bokmärke i webbläsaren kan du öppna webbkontrollskärmen via bokmärket nästa gång du använder webbläsaren. Om du använder en DHCP-server och “Nätverkskontroll”länk anges till “Av” ändras IP-adressen när strömmen slås på och av.

Om du använder Safaris webbläsare kan du välja “Bonjour” för direkt tillgång till enhetens webbkontrollskärm från översiktsavsnittet.
När översta delen av menyn visas, klicka på det menykommando du vill använda.
Klicka här för att ändra strömläge för den här enheten.
Klicka här för att uppdatera till den senaste informationen. Vanligtvis används den senaste informationen när du använder den här enheten. När du använde huvudenheten ska du klicka här annars uppdateras inte skärmen.
Klicka här för att styra en Marantz-förstärkare som är ansluten via en fjärranslutningskabel. länk
Klicka på “v” för att ställa in insomningstimern.
Klicka på en knapp för att ändra ingångskälla.
Klicka här för att välja inställningsmenyn.
Använd.

Bracket Open Nätverksinställningar Bracket Close

Inställning av eget namn

Om du vill ändra Eget namn som är förinställt skriver du det nya namnet i textrutan och klickar på “Set”.
För att återställa det förinställda namnet klickar på “Set Default”.

Inställning av nätverksanslutning

Klicka för att ansluta med de nya inställningarna.
När du ändrar DHCP/proxy-inställningar, ingång eller val för varje objekt.
OBSERVERA

Vilka ikoner som visas varierar beroende på valda objekt och anslutningsstatus.

Efter att varje objekt har valts, vänta en stund för att låta displayen uppdateras.

För att applicera inställningarna för nätverket, klicka på “Test Connection” efter ändringarna.

Tillbaka upp