Favoritfunktion

I det här avsnittet hittar du information om Favoritfunktionen.

Med favoritfunktionen kan du spara dina favoritstationer och -filer i en favoritlista så att du snabbt och när som helst kan få åtkomst till dem.

De typer av innehåll du kan registrera och öppna är Internet-radiostationer och musikservrar.

Du kan registrera upp till 50 förmål i favoritlistan.

Knappar på fjärrkontrollen som används för detta

Tillbaka upp