Använda som D/A-konverterare (USB-DAC)

Digitala ljudsignaler som skickas från en extern enhet eller dator till den här enheten kan konverteras och matas ut som analoga signaler med hjälp av enhetens D/A-konverterare. (D/A-omvandlarfunktion)

DSD är ett registrerat varumärke.

Microsoft, Windows Vista, Windows 7 och Windows 8 är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Apple, Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Knappar på fjärrkontrollen som används för detta

Tillbaka upp