Använda slumpmässig uppspelning

Tryck på RANDOM Icon RANDOM .

Icon RANDOM -indikatorn på displayen börjar lysa och alla spåren i nuvarande uppspelningsmapp spelas slumpmässigt upp.

Avbryta slumpmässig uppspelning

Tryck på RANDOM Icon RANDOM .

Icon RANDOM -indikatorn på displayen släcks.

Tillbaka upp