REMOTE CONTROL-uttag

Om enheten är ansluten till en Marantz-förstärkare ska förstärkaren kontrolleras via den här enheten med Marantz Remote App eller webbkontrollfunktionen. Dessutom kan fjärrkontrollssignaler som tas emot av förstärkaren användas för att kontrollera enheten. Därefter konfigurerar du “Anslutningar” och “Inställningar”.

Anslutning

Använd den medföljande kabeln för fjärranslutning för att ansluta REMOTE CONTROL IN-uttaget på den här enheten och REMOTE CONTROL OUT-uttaget på förstärkaren.

Inställning

Ställ EXTERNAL/INTERNAL-knappen på enheten på “EXTERNAL”.

Inställningen inaktiverar fjärrkontrollens mottagningssensor på enheten.

Rikta fjärrkontrollen mot mottagningssensorn på förstärkaren när du vill manövrera enheten.

Om du vill använda enheten utan att ansluta en förstärkare ställer du knappen på “INTERNAL”.

Tillbaka upp