Fjärrkontroller

DIMMER-knapp

Justerar ljusstyrkan på den här enheten. länk

Ingångsväljare

Används för att välja ingångskälla. länk

Hoppa över-tangenter ( Skip-Left , Skip-Right )

Går tillbaka till början av nuvarande spår. Håll nedtryckt för att snabbspola spåret framåt/bakåt.

RANDOM-knapp ( Icon RANDOM )

Växlar till slumpmässig uppspelning.

MODE-knapp

Används för att byta uppspelningsläge.

Informationsknapp (INFO)

Används för att byta information på uppspelningsskärmen mellan till exempel albumnamn och titelnamn.

Markörknappar ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Med dessa väljer du inställningar.

BACK-knapp

Tillbaka till den förra punkten. länk

POWER-knapp ( Power Button )

Med den här knappen slår du på/av strömmen (standby). länk

Play/Paus-knapp ( Triangle Right / Pause )

Spelar upp eller pausar ett spår.

REPEAT-knapp ( Repeat )

Växlar till upprepad uppspelning.

Stopp-knapp ( Square Black )

Stoppar uppspelningen.

VOLUME-knappar ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Med dessa ställer du in volymnivån. länk

MUTE-knapp ( Silent )

Med den här knappen stänger du av ljudet. länk

ENTER-knapp

Med den här knappen bekräftar du inställningar. länk

SETUP-knapp

Inställningsmenyn visas på displayen. länk

Tillbaka upp