Visning

Här visas källans namn, samplingsfrekvens, inställningsvärden och annan praktisk information.

Visning av D/A-konverterare

Indikator för ingångskälla

Den här indikatorn visar den valda ingångskällan (USB-DAC/COAX/OPT1/OPT2).

Visning av samplingsfrekvens

Den här indikatorn visar samplingsfrekvensen för ingångssignalen.

Indikator för iPod/USB-uppspelning

Informationsfönster

Den här indikatorn visar information om spår osv.

Indikatorer för uppspelningsläge

Triangle Right : Visas under uppspelning.

Pause : Visas under paus.

Tidsindikator

Den här indikatorn visar spelad tid av det aktuella spåret.

Tillbaka upp