Dimmer

Används för att ändra ljusstyrkan på displayen.

Off:

Stänger av displayen.

Dark:

Mycket dämpad ljusstyrka på displayen.

Dim:

Dämpad ljusstyrka på displayen.

Bright
(Standard):

Normal ljusstyrka på displayen.

Du kan även ställa in displayen genom att trycka på DIMMER på fjärrkontrollen.

Tillbaka upp