Använda Menyerna

Tryck på SETUP för att välja menyn som ska anges.

Du byter inställningsalternativ varje gång du trycker på SETUP.

Använd White-Arrow-Left   White-Arrow-Right för att ändra till önskad inställning.

Du kan även ändra inställning genom att vrida på INPUT SELECTOR på huvudenheten.

Tryck på SETUP eller ENTER för att återgå till den vanliga displayen.

Displayen återgår till den vanliga displayen om ingen funktion utförs inom 5 sekunder efter att inställningar har angetts.

Tryck på BACK för att gå tillbaka till normal visning.

Tillbaka upp