Förklaring av termer

ALAC (Apple Lossless Audio Codec)

Detta är ett kodek till en förlustfri ljudkomprimeringsmetod som utvecklats av Apple Inc. Detta kodek används till iTunes, iPod eller iPhone. Data komprimeras till ca 60 - 70 % och kan expanderas till exakt samma okomprimerade data som originaldata.

DSD (Direct-Stream Digital)

En inspelningsmetod för ljuddata. Det är det signalförhållande som används för att lagra ljudsignaler på en Super Audio CD och Δ-Σ-modulerat digitalt ljud. Den konfigureras som en vektor med enbitsvärden och en samplingshastighet på 2,8 MHz.

FLAC

FLAC står för Free lossless Audio Codec, och är ett förlustfritt ljudfilformat som är fritt. Förlustfritt betyder att ljudet komprimeras utan någon kvalitetsförlust.
FLAC-licensen är så som visas nedan.

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Det här är ett internationellt standardiserat komprimeringsschema för ljuddata, som bygger på videokomprimeringsstandarden “MPEG-1”. Datavolymen komprimeras till ungefär en elftedel av den ursprungliga storleken samtidigt som en ljudkvalitet motsvarande den på en musik-CD bibehålls.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Det här är namnen på standarder för digitalt komprimeringsformat som används för kodning av video och ljud. Videostandarderna omfattar bl.a. “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”. Ljudstandarderna omfattar bl.a. “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Detta är en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation.
WMA-data kan avkodas med Windows Media® Player.
För att koda WMA-filer, använd bara program som godkänts av Microsoft Corporation. Om du använder ett program som inte godkänts, kanske filen inte fungerar som den ska.

Samplingsfrekvens

Sampling innebär att en ljudvåg (analog signal) avläses med jämna mellanrum och att ljudvågens höjd anges vid varje avläsning i digitaliserat format (skapar en digital signal).
Antalet avläsningar som görs varje sekund kallas “samplingsfrekvens”. Ju större värde, desto närmare ligger det återgivna ljudet originalet.

Högtalarimpedans

Detta är ett värde på strömmotståndet som anges i Ω (ohm).

Ett lågt värde innebär att högre effekt erhålls.

Dynamiskt omfång

Skillnaden mellan den maximala oförvrängda ljudnivån och den minimala ljudnivån som kan urskiljas över enhetens brus.

Bithastighet

Detta är hur mycket som läses för 1 sekund av inspelat ljud/bild på skivan. Ett större tal medför bättre ljudkvalitet, men även en större filstorlek.

Skyddskrets

Den här är en funktion som förhindrar att enheterna skadas av onormala förhållanden som t.ex. överlast, spänningsspikar eller för höga temperaturer.

Linjärt PCM

Denna signal är en okomprimerad PCM (Pulse Code Modulation)-signal. Det är samma system som används för ljud-CD, men samplingsfrekvenserna 192 kHz, 96 kHz och 48 kHz används för Blu-ray eller DVD vilket ger högre ljudkvalitet än med CD.

Tillbaka upp