Frontpanelen

Strömbrytare ( Power Button )

Med den här knappen slår du på/av strömmen (standby). länk

Standbyindikator (STANDBY)

Standby-indikatorn ändras enligt nedan beroende på enhetens status.

Strömmen är på : Av

Normal standby : Röd

Standby för iPod-laddning : Orange

Ingångsväljare (INPUT SELECTOR)

Används för att välja ingångskälla. länk

Visning

Information om t.ex. uppspelningsstatus och ingångskälla visas här.

VOLUME-kontroll

Kontrollerar volymnivån.

SETUP-knapp

Används för inställningar av enheten.

Fjärrkontrollsensor

Den här sensorn tar emot signaler från fjärrkontrollen. länk

Indikator för avstängd skärm (DISPLAY)

Indikatorns lyser när displayen är avstängd. länk

USB-port ( Icon USB )

Används för att ansluta en iPod eller USB-minnesenhet. länk

Hörlursuttag (PHONES)

Används för anslutning av hörlurar.

När hörlurar ansluts till det här uttaget spelas inget ljud från högtalaranslutningarna och SUBWOOFER OUT-anslutningen.

“S.Direct” är inställt på “On” när hörlurarna ansluts. länk

OBSERVERA

Undvik hörselskador genom att inte lyssna på för hög volym när du använder hörlurarna.

Tillbaka upp