Tips

Jag vill ha analogt ljud av högre kvalitet

Tryck på DIMMER-knappen för att stänga av displayen. länk

Jag vill enbart spela upp angiven mapp

Tryck på MODE-knappen för att ställa in uppspelningsläget på “Folder”. länk

Jag vill ta bort återupptagningsinformationen från en USB-minnesenhet

I stoppläget trycker du på Square Black -knappen. länk

Jag vill att filnamn m.m. ska visas på enhetens display för den fil som håller på att spelas upp på iPoden

Tryck på MODE-knappen för att ställa in “On-Display”-läget. länk

Jag vill själv justera tonen

Justera “Bass”, “Treble” och “Balance” i inställningsmenyn till önskade nivåer. länk

Jag vill att det uppspelade ljudet är troget originalljudet

Ställ in “Source Direct” på “On” i inställningsmenyn. länk

Jag vill ändra filter för att påverka ljudet.

Välj önskat filter med “Filter” i inställningsmenyn. länk

Tillbaka upp