Bass

Justerar basljudet.

–8dB – +8dB
(Standard : 0dB)

Tillbaka upp