Ändra displayens ljusstyrka

Du kan ställa in displayens ljusstyrka i fyra nivåer. När du stänger av displayen minskar bruset som påverkar ljudkvaliteten så att du får bättre ljudkvalitet på uppspelningen.

Tryck på DIMMER.

När displayen stängs av tänds indikatorn för avstängd skärm på skärmen.

Displayens ljusstyrka kan också ändras på inställningsmenyn på huvudenhetens display.

OBSERVERA

Under stoppläget stängs inte skärmens information av. Informationen stängs bara av under uppspelning.

Tillbaka upp