Filter

Den här enheten är utrustad med en ljudfunktion som låter användaren ställa in önskad ljudkvalitet. Enheten stödjer PCM-signaler.

FIL 1
(Standard):

Ger ett kort impulssvar för både för- och eftereko. Lämpligt för ljud med mycket information. Skapar en djup ljudbild med tydligt definierade positionsrelationer mellan ljudkällorna.

FIL 2:

Denna egenskap kallas asymmetrisk impulsrespons. Efterekot är något längre än förekot. Ljudegenskaperna är mer likt analoga.

Tillbaka upp