D/A-konverterare

Specifika ljudformat som stöds

USB-DAC

Samplingsfrekvens

Överföringslängd

DSD (2-kanaler)

2,8/5,6/11,2 MHz

1 bitar

Linjärt PCM (2 kanaler)

44,1/48/88,2/96/176,4/
192/352,8/384 kHz

16/24/32 bitar

Koaxial/Optisk

Samplingsfrekvens

Överföringslängd

Linjärt PCM (2 kanaler)

32/44,1/48/64/88,2/96/176,4/192 kHz

16 / 24 bitar

Tillbaka upp