Spela upp ljud från enheter som är anslutna via ANALOG-anslutningen

Tryck på “ANALOG1” eller “ANALOG2” för att välja AUDIO IN.
Spela upp komponenten som är ansluten till den här enheten.

Illustration av fjärrkontrollen

Tillbaka upp