Ansluta högtalarna

OBSERVERA

Koppla loss nätkabeln till enheten från vägguttaget innan du ansluter högtalarna.

Anslut högtalarkablarna på ett sådant sätt att trådarna i anslutningskablarna inte sticker ut från anslutningarna. Skyddskretsen kan lösa ut om trådarna i högtalarkablarna rör vid bakpanelen eller om + och – sidorna rör vid varandra.

Rör aldrig högtalaranslutningarna när nätsladden är ansluten. I detta fall finns risk för elektriska stötar.

Använd högtalare med en impedans på 4 – 16 Ω/ohm.

Ansluta högtalarkablarna

Kontrollera noggrant vänster (V) och höger (H) kanal och polariteterna + (röd) och - (vit) på högtalarna innan du ansluter dem till enheten. Var noga med att ansluta kanaler och polariteter rätt.

Skala av ca 10 mm av isoleringen från högtalarkabelns ände och snurra sedan ihop ledningarna ordentligt eller gör en terminering.
Lossa högtalarkontakten genom att vrida den moturs.
Sätt i högtalarkabelns ledning hela vägen in i högtalarkontakten.

Trådtjocklek: mindre än phai 5 mm

Dra fast högtalarkontakten genom att vrida den medurs.

Spadkontaktsanslutning

Tillbaka upp