iPodMode

Ange om iPoden ska styras från den här enheten eller från iPoden.

From iPod:

Styra iPoden från iPoden.

On-Display:

Styra iPoden från den här enheten eller fjärrkontrollen.

Du kan även byta funktionsläge genom att trycka på MODE på fjärrkontrollen.

Tillbaka upp