Stänga av ljudet tillfälligt (Ljuddämpning)

Tryck på MUTE Silent .

“MUTE ON” visas på displayen.

Tryck en gång till på MUTE Silent när du vill stänga av ljuddämpningen.

Tillbaka upp