Bakpanelen

AUDIO IN-anslutningar

Används för anslutning av enheter som har analoga ljudanslutningar. länk

SUBWOOFER OUT-anslutning

Används för att ansluta en subwoofer med inbyggd förstärkare. länk

Högtalaranslutningar (SPEAKERS)

Används för anslutning av högtalare. länk

DIGITAL AUDIO IN-anslutningar

Används för anslutning av en dator eller av enheter som har digitala ljudutgångar. länk

Utgångs-/ingångsanslutning för fjärrkontroll (REMOTE CONTROL IN/OUT)

Används för anslutning av Marantz-ljudenheter som är kompatibla med fjärrkontrollfunktionen. länk

Elanslutning (AC IN)

Används för anslutning av nätkabeln. länk

Tillbaka upp