Balance

Ställer in volymbalansen vänster/höger.

L6 - Center - R6
(Standard : Center)

Tillbaka upp