Välja ingångskälla

Tryck på ingångsväljaren för den källa som ska spelas upp.

USB-DAC:

Spelar upp ljudfiler på datorn.

COAX:

Spelar upp enheten som är ansluten till COAXIAL-anslutningen.

OPT1:

Spelar upp enheten som är ansluten till OPTICAL 1-anslutningen.

OPT2:

Spelar upp enheten som är ansluten till OPTICAL 2-anslutningen.

iPod/USB:

Spelar upp en iPod eller USB-minnesenhet.

ANALOG 1:

Spelar upp analogt ljud som är anslutet till ANALOG1-anslutningen.

ANALOG 2:

Spelar upp analogt ljud som är anslutet till ANALOG2-anslutningen.

Du kan även välja ingångskälla genom att vrida på INPUT SELECTOR på huvudenheten.

Tillbaka upp