Använda som en D/A-konverterare

Digitala ljudsignaler som skickas från en extern enhet eller dator till den här enheten kan konverteras och matas ut som analoga signaler med hjälp av enhetens D/A-konverterare. (D/A-omvandlarfunktion)

DSD är ett registrerat varumärke.

Microsoft, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 och Windows 10 är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

ASIO är ett varumärke tillhörande Steinberg Media Technologies GmbH.

Apple, Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Illustration av fjärrkontrollen

Tillbaka upp