Spela upp från en USB-minnesenhet

USB-kompatibla filsystem

FAT16 eller FAT32

Om USB-minnesenheten är uppdelad i flera partitioner är det endast den översta enheten som kan väljas.

Taggdata

ID3-TAG (Ver.1x och 2x)

WMA-TAG

AAC-TAG
(Titel-, artist- och albumtaggar stöds)

Kompatibla format

 

Samplingsfrekvens

Bithastighet

Överföringslängd

Filnamnsförlängning

WMA ∗1

32/44,1/48 kHz

48 – 320
Kbit/sek

.wma

MP3

32/44,1/48 kHz

32 – 320
kbps

.mp3

AAC∗1

32/44,1/48 kHz

16 – 320
kbps

.aac/
.m4a/
.mp4

WAV

32/44,1/48/
88,2/96/176,4/
192 kHz

16 / 24 bitar

.wav

FLAC

32/44,1/48/
88,2/96/176,4/
192 kHz

16 / 24 bitar

.flac

ALAC∗2

32/44,1/48/
88,2/96kHz

16 / 24 bitar

.m4a

AIFF

32/44,1/48/
88,2/96/176,4/
192 kHz

16/24 bitar

.aif/
.aiff

DSD (2-kanaler)

2,8/5,6 MHz

.dsf/
.dff

Du kan bara spela filer som inte skyddas av upphovsrätt med den här apparaten.
Innehåll som laddas ner från betalsajter på Internet är kopieringsskyddade. Även filer som kodats med WMA-format när de rippats från en CD, etc., på en dator kan vara copyright-skyddade, beroende på datorns inställningar.

Copyright [2012] [D&M Holdings. Inc.] Licensierad under Apache License, version 2.0 (“licensen”); du får inte använda denna fil på annat sätt än vad som anges i licensen. Du kan hämta en kopia av licensavtalet på

Om bildstorleken för ett albumomslag överstiger 1,5 MB, så kanske musiken inte spelas upp riktigt.

Maximala antalet spelbara filer och mappar

Antal filer: 2 000

Antal mappar: 200

Maximalt antal filer i en mapp: 255

Den här enheten kan endast spela upp musikfiler som inte är kopieringsskyddade.

Innehåll som laddas ner från betalsajter på Internet är kopieringsskyddade. Filer som rippats på en dator från en CD e.dyl. och är kodade i WMA-formatet kan beroende på datorinställningarna vara kopieringsskyddade.

OBSERVERA

Den är inte kompatibel med en MP3-spelare, digitalkamera, en USB-enhet till en mobiltelefon osv.

Enheten kan inte ladda en USB-enhet.

Tillbaka upp