Ange driftläge (visningsläge)

I det här läget visas olika listor och skärmbilder på den här enheten medan uppspelning pågår på iPoden.

I det här avsnittet beskrivs hur du väljer för att spela upp spår på iPod vid visning.

Tryck på MODE.

“On-Display” visas på den här enheten.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja filen som ska spelas upp och tryck sedan på ENTER.

Uppspelning startar.

Driftläge

From iPod

On-Display

Spelbara filer

Musikfil

check_mark

check_mark

Videofil

Flower Mark

Aktiva knappar

Fjärrkontroll (Den här enheten)

check_mark

check_mark

iPod

check_mark

Endast ljudet spelas upp.

iPod-användning

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

MODE

Ställa in iPod-läge

Växla mellan lägena “From iPod” och “On-Display”.

INFO

Textinformationsfönster

Textinformationen som finns inspelad på mediet visas.

shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right

Välj alternativ

Skip-Left , Skip-Right

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

Skip-Left , Skip-Right (Håll intryckt)

Snabbt framåt / Snabbt bakåt

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Square Black

Stopp

REPEAT Repeat

Upprepad uppspelning länk

Byter mellan upprepning av alla spår och ett enskilt spår.

RANDOM Icon RANDOM

Slumpvis uppspelning länk

Tillbaka upp