Justera volymen

Tryck på VOLUME kurosankaku Sankaku-Reverse för att justera volymen.

Du kan även justera huvudvolymen genom att vrida på VOLUME på huvudenheten.

Tillbaka upp