Menykarta

Rekommenderade inställningar finns inställda som standardinställningar för enheten. Du kan anpassa den här enheten till ditt befintliga system och dina önskemål.

Inställningsobjekt

Betydelse

Sidan

S.Direct (Source Direct)

Ställer in toninställningen.

Bass

Justerar basljudet.

Treble

Justerar diskanten.

Balance

Ställer in volymbalansen vänster/höger.

Filter

Byta filteregenskaper.

H/P Gain

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren.

Dimmer∗1

Används för att ändra ljusstyrkan på displayen.

iPodMode∗1∗2

Ange om iPoden ska styras från den här enheten eller från iPoden.

AutoStby (Automatisk standby)

Väljer om enheten ska gå in i standby-läge automatiskt när enheten har varit i stoppläge i mer än 30 minuter.

Visas när du trycker på SETUP på den här enheten.

Visas när ingångskällan är “iPod/USB” och en iPod är ansluten.

Illustration av fjärrkontrollen

Tillbaka upp