AutoStby

Om enheten är i stoppläget och varken ingångssignal eller funktionsanvändning förekommer på 30 minuter går enheten automatiskt in i standby-läget.

On
(Standard):

Aktivera automatiskt standbyläge.

Off:

Inaktivera automatiskt standbyläge.

När en iPod laddas aktiveras standby-strömläget när uppladdningen är klar.

Tillbaka upp