H/P Gain

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren. Ställ in detta efter impedansen på de anslutna hörlurarna. Det är lämpligt att ställa in detta på “Low”-sidan om hörlurarna har låg impedans och på “High”-sidan om de har hög impedans.

Low
(Standard):

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren på “Low”.

Mid:

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren på “Mid”.

High:

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren på “High”.

OBSERVERA

Volymen i hörlurarna varierar beroende på inställningen “H/P Gain”. Sänk volymen eller stäng av ljudet tillfälligt innan du ändrar den här inställningen om du håller på att spela upp ljud.

Tillbaka upp