S. Direct

Ställ in om du vill justera tonen.

Off:

Justera tonen.

On
(Standard):

Tonen justeras inte. Tonjustering (Bass, Treble, Balance) är inaktiverad.

“S.Direct” är inställt på “On” när hörlurarna ansluts.

Tillbaka upp