Mapa menu

Aby posługiwać się menu, podłącz odbiornik TV do tego urządzenia i wyświetl menu na ekranie odbiornika TV.

Amplituner jest dostarczany z fabrycznie zaprogramowanymi ustawieniami domyślnymi. Użytkownik może spersonalizować ustawienia amplitunera do posiadanej konfiguracji sprzętowej i własnych preferencji.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

Audio

Ustaw. poziom dialogów

To ustawienie dostosowuje poziom wyjściowy w celu odróżnienia wyjścia dialogowego od kanału centralnego.

Ustaw. poziomu sub

To ustawienie dostosowuje poziom głośności głośnika niskotonowego.

Parametr surround

Reguluje parametry dźwięku przestrzennego.

M-DAX

Zwiększa składowe niskich i wysokich częstotliwości skompresowanego dźwięku, pochodzącego np. z plików MP3 w celu zapewnienia lepszej jakości dźwięku.

Opóźnienie audio

Rekompensuje nieprawidłową synchronizację czasową pomiędzy materiałem video i audio.

Głośność

Ustawienie poziomu głośności w strefie głównej (w pomieszczeniu, gdzie znajduje się to urządzenie).

Audyssey

Ustaw funkcje Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume®, Audyssey LFCTM i Audyssey DSX®.

Korektor graficzny

Zastosowane korektora graficznego umożliwi ustawienie barwy dźwięków w każdym z głośników.

Video

Ustawienie obrazu

Regulacja jakości obrazu.

Ustawienie HDMI

Zapewnia ustawienia wyjściowe HDMI video/audio.

Ustawienia wyjścia

Określa ustawienia dla wyjścia wideo.

Wyjście component

Ustawienie, czy wyjściowe złącze komponentowe wideo ma być używane dla MAIN ZONE czy ZONE2.

Wskazania na ekranie

Służy do konfiguracji ustawień wskazań ekranowych.

Format TV

Format sygnału wyjściowego video ustaw tak, aby mógł być on wyprowadzany na używany odbiornik TV.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

Wejścia

Przypisanie wejść

Zmiana przypisania złącza wejściowego.

Zmiana nazwy źródła

Zmiana nazwy wyświetlanej źródła wejściowego.

Ukrycie źródeł

Usuwanie z wyświetlacza źródeł sygnału, które nie są używane.

Poziom sygnału

Ustawienie poziomu odtwarzania oraz wejścia audio.

Wybór wejść

Wykonanie ustawienia trybu wejściowego audio oraz trybu dekodowania.

Głośniki

Ustawienia Audyssey®

Następuje automatyczny pomiar charakterystyki podłączonych głośników oraz pomieszczenia oraz wprowadzenie optymalnych ustawień.

Ustawienia ręczne

Ręczna konfiguracja głośników lub zmiana ustawień konfiguracji Audyssey®.

Sieć

Informacja

Wyświetlenie informacji sieciowych.

Połączenie

Wybór, czy podłączyć sieć domową do bezprzewodowej sieci LAN, czy przewodowej sieci LAN.

Ustawienia

Stosowane przy ręcznym ustawianiu adresu IP lub przy korzystaniu z serwera proxy.

Sterowanie IP

Umożliwia komunikację sieciową w trybie oczekiwania.

Przyjazna nazwa

“Przyjazna nazwa” jest nazwą amplitunera wyświetlaną w sieci. Parametr Przyjazna nazwa można zmienić stosownie do własnych preferencji.

Diagnostyka

Służy do sprawdzania połączenia sieciowego.

Tryb serwisowy

Używany podczas konserwacji przez pracownika serwisu Marantz lub instalatora. Z reguły ten tryb nie jest przydatny dla użytkownika, jedynie dla przeszkolonego technika serwisowego lub instalatora.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

Ogólne

Język

Zmienia język wyświetlania na ekranie telewizora.

ECO

Konfiguracja energooszczędnych funkcji trybu ECO i automatycznego czuwania.

Ustawienia ZONE2/
Ustawienia ZONE3

Ustala ustawienia dla odtwarzania dźwięku w ZONE2 i ZONE3.

Zmiana nazwy Zone

Zmiana wyświetlanej nazwy dla różnych stref zgodnie z potrzebami.

Prosty wybór. Imię

Zmiana wyświetlanej nazwy profilu Smart Select odpowiednio do preferencji.

Wyjście wyzwalania 1/
Wyjście wyzwalania 2

Wybór warunków włączenia funkcji wyjścia wyzwalania.

Przedni wyświetlacz

Ustawienia związane z wyświetlaczem.

Informacja

Wyświetla informacje o ustawieniach urządzenia, sygnałach wejściowych itp.

Dane użytkowania

Pozwala włączyć lub wyłączyć opcję przesyłania do firmy Marantz anonimowych danych dotyczących użytkowania urządzenia.

Oprogramowanie

Sprawdza najnowsze informacje o oprogramowaniu dotyczące aktualizacji i uaktualnień, aktualizuje oprogramowanie i ustawia wyświetlanie komunikatu powiadomienia.

Blokowanie ustawień

Chroni ustawienia przed przypadkową zmianą.

Kreator ustawień

Rozpocznij Setup...

Wykonaj podstawowe czynności instalacyjne/podłączenia/ustawienia zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie telewizora.

Strona 9 oddzielnego podręcznika “Skrócona instrukcja obsługi”

Wybierz język

Konfiguracja poszczególnych pozycji ustawień zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie telewizora.

Ustawienia głośników

Kalibracja głośników

Ustawienia sieci

Ustawianie wejścia

Przyciski na pilocie zdalnego sterowania służące do wykonania tej operacji

powrót do góry