Podgląd fotografii na stronie Flicks

Flickr jest serwisem umożliwiającym dzielenie się fotografiami online. Urządzenie to może umożliwić wyświetlanie fotografii udostępnianych publicznie przez użytkowników Flickr. Dla korzystania z Flickr, nie ma potrzeby zakładania konta.
W celu przeglądania własnych fotografii, niezbędne jest założenie konta dla zapisania fotografii na serwerze Flickr.
Dokładniejsze informacje można znaleźć na stronie głównej Flickr.

Można przeglądać fotografie udostępnione przez poszczególnych użytkowników lub też wszystkie fotografie udostępniane na Flickr.

Przyciski na pilocie zdalnego sterowania służące do wykonania tej operacji

powrót do góry