Dane użytkowania

Aby dopomóc nam w usprawnianiu naszych produktów i poprawie jakości obsługi, firma Marantz gromadzi anonimowe informacje dotyczące sposobu użytkowania amplitunera (takie jak np. najczęściej używane wejścia sygnałów, tryby dźwięku, ustawienia głośników). Firma Marantz nigdy nie udostępnia zgromadzonych informacji innym firmom.

Tak:

Przesyłaj informacje dotyczące stanu działania urządzenia.

Nie:

Nie przesyłaj informacji dotyczących stanu działania urządzenia.

powrót do góry