Ukrycie źródeł

Usuwanie z wyświetlacza źródeł sygnału, które nie są używane.

Pokaż
(Domyślne):

Źródło to jest używane.

Ukryj:

Źródło to nie jest używane.

powrót do góry