Audyssey

Ustaw Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® oraz Audyssey LFC™. Można je wybrać po wykonaniu procedury Ustawienia Audyssey®.

Dodatkowe informacje o technologii Audyssey zamieszczono na Wyjaśnienie pojęćlink stronie.

Ustawienia “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Offset poz. odniesienia”, “Dynamic Volume”, “Audyssey LFC™”, “Poziom ograniczenia” i “Audyssey DSX®” są zapamiętywane dla każdego źródła sygnału.

Gdy tryb dźwięku znajduje się w trybie “Direct” lub “Pure Direct”, ustawienia “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ” i “Dynamic Volume” nie mogą zostać skonfigurowane.

Nie można ustawić tego parametru, jeśli tryb wejściowy ustawiony jest na “7.1CH IN”.

MultEQ® XT32

MultEQ® XT32 kompensuje zarówno charakterystykę częstotliwości, jak i czasu dla obszaru odsłuchowego w oparciu o wyniki pomiarów Ustawienia Audyssey®. Wyboru dokonuje się z jednego z trzech typów krzywych kompensacji. Zaleca się wybranie “Reference”.

Reference
(Domyślne):

Służy do wyboru domyślnego skalibrowanego ustawienia, z niewielkim odchyleniem przy wysokich częstotliwościach, które jest zoptymalizowane do odtwarzania filmów.

L/R Bypass:

Wybiera ustawienie referencyjne, lecz wyłącza funkcję MultEQ® XT32 dla przedniego lewego i prawego głośnika.

Flat:

Służy do wyboru skalibrowanego ustawienia, które jest zoptymalizowane dla małych pomieszczeń, w których pozycja słuchania znajduje się bliżej głośników.

Wył. :

Wyłącza korektor “MultEQ® XT32”.

W przypadku użycia słuchawek “MultEQ® XT32” ustawione jest automatycznie na “Wył.”.

Dynamic EQ

Dynamic EQ® rozwiązuje problemy spadku jakości dźwięku w miarę wzrostu poziomu głośności, biorąc pod uwagę percepcję ucha ludzkiego oraz akustykę pomieszczenia.

Działa z MultEQ® XT32.

Włącz
(Domyślne):

Korektor Dynamic EQ jest stosowany.

Wył.:

Korektor Dynamic EQ nie jest stosowany..

Gdy wartość parametru “Dynamic EQ” to “Włącz”, nie można regulować barwy dźwięku za pomocą opcji “Reg. barwy dźwięku”. link

Można to ustawić, naciskając przycisk DYNAMIC EQ na urządzeniu głównym.

Offset poz. odniesienia

Audyssey Dynamic EQ® stanowi standardowy poziom miksowania dla filmu. Funkcja wykonuje ustawienia zachowujące referencyjne pasmo przenoszenia i dźwięk otaczający, gdy poziom głośności zostanie zmniejszony poniżej 0 dB. Jednak filmowy poziom referencyjny nie zawsze stosowany jest przy nagraniach muzycznych, jak również innych zapisach nie filmowych. Funkcja Dynamic EQ Reference Level Offset zapewnia trzy poziomy kompensujące od wartości filmowego poziomu odniesienia (5 dB, 10 dB i 15 dB), które można ustawić, jeżeli zapis nie spełnia standardu. Zalecane poziomy ustawień dla treści zostały pokazane poniżej.

0 dB (Filmowy poziom odniesienia)
(Domyślne):

Zoptymalizowane dla treści, takich jak filmy.

5 dB :

Ustawienie to wybierz w przypadku odtwarzania zapisu o dużej dynamice, takiego jak zapis koncertów muzyki klasycznej.

10 dB :

Ustawienie to wybierz dla odtwarzania muzyki jazz lub innej muzyki o większej dynamice. Ustawienie to powinno być również wybierane podczas odtwarzania programów TV, które są zwykle miksowane z poziomem odniesienia 10 dB poniżej poziomu filmowego.

15 dB :

Ustawienie to wybierz dla muzyki pop/rock lub innych programów, które są miksowane z bardzo wysokimi poziomami odtwarzania i posiadają skompresowaną dynamikę.

Ustawienie jest dostępne, gdy “Dynamic EQ” ustawiony jest na “Włącz”. link

Dynamic Volume

Rozwiązuje problemy dużej zmienności poziomów między programami TV, filmami oraz innymi zapisami (pomiędzy cichymi i głośnymi przejściami, itd.) poprzez automatyczne ustawienie preferowanego przez użytkownika poziomu głośności.

Heavy:

Najsilniejsza kompresja dźwięków o najwyższej i podbicie dźwięków o najniższej dynamice.

Medium:

Średnia kompresja dźwięków o najwyższej i podbicie dźwięków o najniższej dynamice.

Light:

Najmniejsza kompresja dźwięków o najwyższej i podbicie dźwięków o najniższej dynamice.

Wył.
(Domyślne):

Funkcja Dynamic Volume nie jest używana.

Jeśli “Dynamic Volume” jest ustawiony na “Tak” w “Audyssey® Setup”, ustawienie jest automatycznie zmieniane na “Medium”. link

Można to ustawić, naciskając DYNAMIC VOLUME na urządzeniu głównym.

Audyssey LFC™

Dostosowuje pasmo niskiej częstotliwości w celu uniemożliwienia przenoszenia basów i wibracji do sąsiednich pomieszczeń.

Włącz:

Funkcja “Audyssey LFC™” jest włączona.

Wył. (Domyślne):

Funkcja “Audyssey LFC™” jest wyłączona.

Poziom ograniczenia

Dostosowuje ilość zawartości niskich częstotliwości. Można ustawić wyższe ustawienia, jeśli posiadasz bliskich sąsiadów.

1 – 7 (Domyślne : 4)

Można to ustawić, gdy “Audyssey LFC™” w menu jest ustawiona na “Włącz”.

Audyssey DSX®

Zapewnia intensywniejszy dźwięk otaczający poprzez wprowadzenie nowych kanałów.

Rozszerzające:

Włącz Audyssey DSX® przetwarzania dla rozbudowy szerokiego przedniego kanału.

Górne:

Włącz Audyssey DSX® przetwarzania dla rozbudowy przedniego wysokiego kanału.

Rozszerzające/Górne:

Włącz Audyssey DSX® przetwarzania dla rozbudowy szerokiego przedniego i przedniego wysokiego kanału.

Wył.
(Domyślne):

Funkcja “Audyssey DSX®” jest wyłączona.

“Audyssey DSX®” może być ustawiony w przypadku stosowania przednich głośników górnych lub przednich głośników rozszerzających.

Funkcja “Audyssey DSX®” działa jedynie wtedy, gdy używany jest głośnik centralny.

Gdy odtwarzane są sygnały 2-kanałowe, “Audyssey DSX®” nie może być użyty.

“Audyssey DSX®” nie można skonfigurować jeżeli odtwarzany sygnał HD Audio zawiera zapis dla przednich kanałów górnych oraz przednich kanałów rozszerzających. W tym przypadku, do odpowiednich kanałów kierowany jest sygnał wejściowy.

Można to ustawić, naciskając przycisk A-DSX na urządzeniu głównym.

Szerokość sceny

Ustawienie szerokości przestrzeni dźwiękowej przy użyciu przednich głośników rozszerzających.

sanwasymbol_Minus_Bold 10 – +10 (Domyślne : 0)

Wysokość sceny

Ustawienie wysokości przestrzeni dźwiękowej przy użyciu przednich głośników górnych.

sanwasymbol_Minus_Bold 10 – +10 (Domyślne : 0)

powrót do góry