Przypisanie wejść

W przypadku dokonania połączeń w sposób zgodny z opisem źródeł sygnału na złączach urządzenia, wystarczy nacisnąć jeden z przycisków wyboru sygnału źródłowego, aby odtworzyć sygnał audio lub wideo z podłączonego urządzenia.

Należy zmienić przypisanie złącza wejściowego HDMI, złącza wejścia dźwięku cyfrowego, złącza wejściowego dźwięku analogowego, złącza wejściowego component video i złącza wejściowego video, podczas podłączania źródła wejściowego, innego niż wydrukowane na złączach wejściowych audio/wideo tego urządzenia.

Domyślnie są one ustawione w przedstawiony poniżej sposób.

Źródło sygnału

Złącze wejściowe

HDMI

DIGITAL

ANALOG

COMP

VIDEO

CBL/SAT

1

COAX1

1

1

1

DVD

2

COAX2

2

2

2

Blu-ray

3

3

3

Game

4

4

3

Media Player

5

TV Audio

OPT1

AUX1

Front

Front

Front

AUX2

6

CD

OPT2

5

Uwaga dla użytkowników dekoderów telewizyjnych

W przypadku korzystania z wyjścia dźwięku cyfrowego dekodera TV/satelitarnego:

Aby odtworzyć sygnał wideo przypisany do “HDMI” w połączeniu z sygnałem dźwiękowym przypisanym za pomocą parametru “Przypisanie wejść” - “DIGITAL”, należy również wybrać opcję “Cyfrowe” parametru “Tryb wejściowy”. link

HDMI

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych HDMI przypisanych do źródeł sygnału.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /
7 / Front:

Przypisz złącze wejściowe HDMI do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj złącza wejściowego HDMI do aktualnie wybranego źródła sygnału.

Jeżeli “Sterowanie HDMI” ustawione jest w menu na “Włącz”, to “HDMI” nie może być przypisane do “TV Audio”. link

DIGITAL

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych dźwięku cyfrowego przypisanych do źródeł sygnału.

COAX1  (Koncentryczne) / COAX2 /
OPT1  (Optyczne) / OPT2:

Przypisz cyfrowe złącze wejściowe audio do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj cyfrowego złącza wejściowego audio do aktualnie wybranego źródła sygnału.

ANALOG

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych dźwięku analogowego przypisanych do źródeł sygnału.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Front:

Przypisz analogowe złącze wejściowe audio do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj analogowego złącza wejściowego audio do aktualnie wybranego źródła sygnału.

COMP (sygnał komponentowy wideo)

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych component video przypisanych do źródeł sygnału.

1 / 2 / 3:

Przypisz złącze wejściowe component video do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj złącza wejściowego component video do aktualnie wybranego źródła sygnału.

VIDEO

Ustawienie to wybierz w celu zmiany złączy wejściowych composite video przypisanych do źródeł sygnału.

1 / 2 / 3 / Front:

Przypisz złącze wejściowe wideo do wybranego źródła.

– :

Nie przypisuj złącza wejściowego wideo do aktualnie wybranego źródła sygnału.

Domyślne

Ustawienia “Przypisanie wejść” powracają do standardowych wartości.

powrót do góry