Odtwarzanie z pamięci USB

Odtwarzanie plików muzycznych lub obrazów stałych (JPEG) zapisanych w urządzeniu pamięci USB.

Amplituner może współpracować jedynie z pamięcią USB zgodną z klasą urządzeń do przechowywania masowego.

Amplituner jest zgodny z pamięciami USB formatowanymi z “FAT16” lub “FAT32”.

Poniżej podane są rodzaje formatów audio/wideo obsługiwanych przez urządzenie wraz ze specyfikacją.
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale “Odtwarzanie z urządzeń pamięci USB”. link

WMA

MP3

WAV

MPEG-4 AAC

FLAC

ALAC

AIFF

DSD

JPEG

Przyciski na pilocie zdalnego sterowania służące do wykonania tej operacji

powrót do góry