Lista fabrycznych kodów zdalnego sterowania

Aby przywrócić domyślne ustawienia kodu fabrycznego, zarejestruj kod AVR “0000” dla przycisku, dla którego kod chcesz anulować.

AVR

Grupa CBL/SAT

Przycisk rejestrowanego źródła wejściowego: RC_CBL_SAT RC_GAME RC_MEDIAPLAYER RC_AUX1 RC_AUX2

Grupa CBL/SAT

Przycisk rejestrowanego źródła wejściowego: RC_CBL_SAT RC_GAME RC_MEDIAPLAYER RC_AUX1 RC_AUX2

Grupa CBL/SAT

Przycisk rejestrowanego źródła wejściowego: RC_CBL_SAT RC_GAME RC_MEDIAPLAYER RC_AUX1 RC_AUX2

Grupa CBL/SAT

Przycisk rejestrowanego źródła wejściowego: RC_CBL_SAT RC_GAME RC_MEDIAPLAYER RC_AUX1 RC_AUX2

Grupa audio

Przycisk rejestrowanego źródła wejściowego: RC_CD RC_GAME RC_AUX1 RC_AUX2

Grupa audio

Przycisk rejestrowanego źródła wejściowego: RC_CD RC_GAME RC_AUX1 RC_AUX2

Grupa TV

Przycisk rejestrowanego źródła wejściowego: RC_TVAUDIO

Grupa TV

Przycisk rejestrowanego źródła wejściowego: RC_TVAUDIO

Grupa TV

Przycisk rejestrowanego źródła wejściowego: RC_TVAUDIO

Grupa DVD

Przycisk rejestrowanego źródła wejściowego: RC_DVD RC_Blu-ray RC_GAME RC_AUX1 RC_AUX2

Grupa Blu-ray

Przycisk rejestrowanego źródła wejściowego: RC_Blu-ray RC_DVD RC_GAME RC_AUX1 RC_AUX2

powrót do góry