Ustawienie HDMI

Wykonanie ustawień dla wyprowadzania sygnału video/audio przez złącza HDMI.

UWAGA

W przypadku ustawienia parametru “HDMI Pass Through” i “Sterowanie HDMI” na “Włącz”, w trybie oczekiwania urządzenie pobiera większą moc. Jeśli nie będziesz używał tego urządzenia przez dłuższy okres, to zalecamy odłączenie przewodu zasilania od gniazda sieciowego.

Auto Lip Sync

Automatyczna kompensacja synchronizacji czasowej wyjściowego sygnału audio i video.

Włącz
(Domyślne):

Automatyczna korekta.

Wył.:

Brak automatycznej korekty.

Wyjście HDMI Audio

Wybór urządzenia HDMI, na które wyprowadzane są sygnały audio.

AVR
(Domyślne):

Odtwarzanie przez głośniki podłączone do tego urządzenia.

TV:

Odtwarzanie przez odbiornik TV podłączony do tego urządzenia.

Jeżeli funkcja sterowania HDMI jest aktywna, priorytet uzyskuje ustawienie TV audio. (Funkcja sterowania HDMIlink)

Jeśli urządzenie jest włączone a parametr “Wyjście HDMI Audio” jest ustawiony na “TV”, dźwięk wyprowadzany jest w postaci dwukanałowej przez złącze HDMI OUT.

Wyjście Video

Wybór używanych wyjść HDMI.

Auto(dualne)
(Domyślne):

Obecność odbiornika TV podłączonego do gniazda HDMI MONITOR 1 lub HDMI MONITOR 2 wykrywana jest automatycznie i stosowane jest właśnie to podłączenie TV.

Monitor 1:

Zawsze używany jest telewizor podłączony do złącza HDMI MONITOR 1.

Monitor 2:

Zawsze używany jest telewizor podłączony do złącza HDMI MONITOR 2.

Jeżeli połączone są oba podłączenia HDMI MONITOR1 i HDMI MONITOR2 oraz “Rozdzielczość” jest ustawione na “Automatyczna”, to sygnały wyprowadzane są z rozdzielczością zgodną z obydwoma odbiornikami telewizyjnymi. Jeśli “Rozdzielczość” nie jest ustawione na “Automatyczna”, wideo nie może być wysyłane. W takim przypadku, należy ustawić rozdzielczość kompatybilną z obydwoma odbiornikami telewizyjnymi. link

Można sprawdzić jaka rozdzielczość jest kompatybilna z odbiornikiem telewizyjnym w “HDMI Monitor 1” i “HDMI Monitor 2”. link

Można to ustawić, naciskając przycisk HDMI OUT na urządzeniu głównym.

HDMI Pass Through

Określa sposób transmitowania sygnałów HDMI przez urządzenie na wyjście HDMI w trybie oczekiwania.

Włącz:

Transmituje wybrane wejście HDMI przez wyjście HDMI odbiornika AV, gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania.

Wył.
(Domyślne):

Żadne sygnały HDMI nie są transmitowane przez wyjście HDMI tego urządzenia w trybie oczekiwania.

Sterowanie HDMI

Można łączyć operacje z urządzeniami podłączonymi do złącza HDMI i obsługującymi funkcję sterowania przez HDMI.

Włącz:

Funkcja sterowania HDMI włączona.

Wył.
(Domyślne):

Funkcja sterowania HDMI wyłączona.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi wszystkich podłączonych urządzeń w zakresie sprawdzenia ustawień.

Więcej informacji dotyczących funkcji sterowania HDMI uzyskasz w rozdziale “HDMI control function”. link

UWAGA

Jeżeli ustawienia “Sterowanie HDMI” zostaną zmienione, to po wykonaniu zmian, zawsze należy zresetować zasilanie podłączonych urządzeń.

Źródło Pass Through

Określa złącze HDMI przekazujące sygnały HDMI w trybie gotowości.

Ostatnio wybrane
(Domyślne):

Ostatnio używane źródło wejściowe przejdzie w tryb gotowości.

CBL/SAT / DVD /
Blu-ray / Game /
AUX1 / AUX2 /
Media Player / CD∗:

Przekazywanie przez wybrane źródło wejściowe.

Parametr “Źródło Pass Through” można ustawić dla dowolnego złącza HDMI, które ma przypisaną opcję “CD” jako źródło sygnału w ustawieniach “Przypisanie wejść”. link

“Źródło Pass Through” można ustawić, gdy “Sterowanie HDMI” jest ustawione na “Włącz” lub “HDMI Pass Through” jest ustawione na “Włącz”.

Przeł. TV Audio

Ustawia automatyczne przełączania na wejście “TV Audio”, kiedy telewizor podłączony przez HDMI wysyła właściwe polecenie kontrolne CEC do AVR.

Włącz
(Domyślne):

Wybrać automatycznie wejście “TV Audio”, po otrzymaniu polecenia z telewizora.

Wył.:

Nie wybierać automatycznie wejścia “TV Audio”, po otrzymaniu polecenia z telewizora.

Opcje takie jak “Przeł. TV Audio” można ustawiać, dla parametru “Sterowanie HDMI” wybrano opcję “Włącz”.

Sterow. wył. Zasilania

Łączy przełączanie zasilania w tryb oczekiwania tego urządzenia i jednocześnie urządzenia zewnętrznego.

Wszystkie
(Domyślne):

Jeżeli zasilanie podłączonego odbiornika TV jest wyłączone niezależnie od źródła sygnału wejściowego, to zasilanie tego urządzenia zostaje automatycznie przestawione w tryb oczekiwania.

Video:

W przypadku wyboru sygnału wejściowego, do którego przypisano opcję “HDMI”, “COMP” lub “VIDEO”, wyłączenie zasilania telewizora powoduje automatyczne przełączenie niniejszego urządzenia w tryb oczekiwania. link

Wył.:

Urządzenie to nie jest połączone z zasilaniem odbiornika TV.

Opcje takie jak “Sterow. wył. Zasilania” można ustawiać, dla parametru “Sterowanie HDMI” wybrano opcję “Włącz”.

powrót do góry