Funkcja Smart Select

Ustawienia, takie jak źródło sygnału, poziom głośności i tryb dźwięku mogą zostać przypisane do przycisków 1-4 SMART SELECT.

Wystarczy nacisnąć jeden z przypisanych przycisków SMART SELECT w trakcie odtwarzania, aby przełączyć się na grupę zapisanych ustawień w pakiecie.

Zapisując często używane ustawienia pod przyciskami 1 – 4 SMART SELECT zawsze można łatwo wywołać takie same warunki odtwarzania.

Funkcję Smart Select można zapamiętać dla każdej strefy.

Przyciski na pilocie zdalnego sterowania służące do wykonania tej operacji

powrót do góry